Catholic Archdiocese of Yangon

I can do all things in Christ who strengthens me. (Phil 4:13)

Catholic Archdiocese of Yangon

Celebrating 112th National Marian Feast in Nyaunglebin town

၈-ရက္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀၁၄

(၁၁၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ေညာင္ေလးပင္ – မယ္ေတာ္ပြဲ

ဆရာေတာ္ခ်ားစ္လ္ဘို၏ ၾသ၀ါဒ

ေလးစားအပ္တဲ့ သားသမီးတို႔၊ ဓမၼမိတ္ေဆြတို႔၊ အခုဒီခ်ိန္ဟာ ညျဖစ္တယ္။ အေတြးကိုယ္စီ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကိုယ္စီ၊ အိမ္မက္ ဆႏၵကိုယ္စီနဲ႔ လာထိုင္ေနၾကတယ္။ အိမ္မက္ေျပာလို႔ အိပ္ခိုင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ေရာကိုယ္ပါနဲ႔ တရားေလးတပုဒ္ေတာ့ နားေထာင္ ၾကမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ေန႔ဟာနဲ႔မတူဘူး။ ညဟာညနဲ႔ မတူဘူး။ ဒီညဟာ A night of hope.  ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ ျပည့္တဲ့ညျဖစ္တယ္။

ခ်စ္လွစြာေသာ မိခင္ရဲ႕သားမ်ား၊ သမီးမ်ား ႏွစ္စဥ္ဒီေညာင္ေလးပင္မွာ လာစုၾကတယ္။ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္တျခားတျခားေသာ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားလည္း ပါမယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးထဲမွာ မိသားစု စိတ္ဓါတ္အျပည့္အ၀နဲ႔လာစု႐ုံးၾကတယ္။ ဆုေတာင္းၾကတယ္။ ေမတၱာ ေစတာနာမ်ား အခ်င္းခ်င္းအမွ်ေ၀ၾကတယ္။ အားေပးအားယူၾက တယ္။ ျမန္မာတစ္၀ွမ္းလုံးမွာ ႐ွိတဲ့ တိုင္းရင္းသားမ်ား လာေရာက္စု႐ုံး ၾကတယ္။ ဒို႔ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းက ေခၚေဆာင္ စုု႐ုံးေပးတယ္။

ဒီႏွစ္ဟာ ထူးျခားတဲ့ႏွစ္။

ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဒီေျမဒီေဒသမွာ ဒီႏိုင္ငံကိုဆိုက္ေရာက္တာ ႏွစ္(၅၀၀) ျပည့္တဲ့ႏွစ္။ ဂ်ဴဗလီပြဲႀကီးကို က်င္းပေနစဲျဖစ္တယ္။

ေဟ႐ွာယက်မ္း ၉း၂ “ေမွာင္မိုက္ထဲမွာ သြားလာေသာသူတို႔သည္ ႀကီးစြာေသာ ဧရာမ အလင္းကိုျမင္ရ၍ ေသမင္း၏ ႏိုင္ငံအရိပ္တြင္ ေနေသာ သူတို႔၌ အလင္းေပၚထြန္းလ်က္႐ွိ၏။”

ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္မ်ား အလင္းေရာင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွာျပဳလုပ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာ ႏိုင္ငံေတာ္ေဆာက္တည္ေရးမွာ ပါ၀င္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း(၅၀၀)ျပည့္ပါၿပီ။ ဒီႏွစ္ဟာ မယ္ေတာ္သခင္မ Magnigicat သီခ်င္းႏွစ္ “ထာ၀ရဘုရားကို ေၾကာက္႐ြံ႕ေသာ သူတို႔သည္ သနားေတာ္မူျခင္းေက်းဇူးကို အစဥ္မျပတ္ခံစားၾက၏။ မာနေထာင္လႊားေသာသူတို႔ကို ကြဲလြင့္ေစၿပီ၊ ဘုရင္တို႔ကို ရာဇပလႅင္မွ ခ်၍ ႏွိမ့္ခ်ေသာ သူတို႔ကို ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူၿပီ။ လူကာ ၂း၅၁”

ဒီသီခ်င္းကို ဒို႔ ဒီေန႔ဒီည ဒို႔အေမ မာရိယားနဲ႔အတူတူ ေၾကြးေၾကာ္ သီဆိုေနၾကတယ္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ရဲ႕ ေကာင္းေသာသတင္းေကာင္းမ်ိဳးေစ့ ဒီေျမဒီျပည္မွာ မ်ိဳးေစ့ႀကဲၿပီး၊ ေကာင္းတဲ့ေျမၾသဇာ႐ွိတဲ့ ေျမေကာင္းေပၚက်ခဲ့တယ္။ ေ႐ွးသာသနာျပဳ မိခင္ႀကီး၊ ဖခင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေသြးနဲ႔ေခြၽးနဲ႔ အသက္နဲ႔ ေရေလာင္းခဲ့တဲ့အတြက္ အဆ(၅၀)(၆၀) (၁၀၀)အသီးသီးခဲ့ၿပီ။ ဒီလို ဓမၼအာဇာနီမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ၾကရမယ္။ ဟိုေနရာ၊ ဒီေနရာ ေ႐ႊျမန္မာတ၀ွမ္းလုံး ေက်းဇူးတင္ျခင္းနဲ႔ ႏွလုံးသားတိုင္း ျပည့္လွ်ံေန ပါတယ္။

ဒီဂ်ဴဗလီႏွစ္မွာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲလုပ္ငန္းတစ္ခုက ဘာလဲ။ Jubilee ႏွစ္မွာ ေ႐ွးဓမၼေဟာင္းအခ်ိန္ကစၿပီး year of retribution:  ျပန္ေပး ရမယ္။ ျပန္ဆပ္ရမယ္။

-ဆင္းရဲသားေတြကို မွားမိတာ။

-အားနည္းတဲ့သူေတြကို အားႀကီးသူမ်ားက ႏိုင္စားတာ၊

– အကြယ္အကာမ႐ွိတဲ့သူေတြကို ႏိုင္စားခဲ့တာ ျပန္လည္ ထုတ္ေဖာ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ဘုရားသခင္ရဲ႕ ေစာင္မမႈနဲဲ႔၊ လမ္းညႊန္မႈနဲ႔၊ ကိုင္တြယ္ၾကရမယ္။

ဒီေန႔မယ္ေတာ္မာရိယားရဲ႕ ေျခေတာ္ရင္းမွာ စု႐ုံးတယ္။ တရားမွ်တ ေသာမယ္ေတာ္။ သူ သီဆိုေၾကြးေၾကာ္ခဲ့တယ္။ အာဏာ႐ွိတဲ့လူေတြကို အရာမွခ်ၿပီး ႏွိမ့္ခ်တဲ့သူတို႔ကို ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူတယ္လို႔၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အတူတကြ တခဲနက္ဆိုၾကတယ္။ တရားျခင္း၊ မွ်တျခင္းကို ရဘို႔႐ွာေဖြၾကတယ္။ ႀကိဳးစားၾကတယ္။

ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၊ ကမၻာဦးက်မ္း အစျပဳၿပီး၊ မယ္ေတာ္ရဲ႕ အေၾကာင္း စပါခဲ့တယ္။ “သူသည္ (မိန္းမသည္) သင္၏ေခါင္းကို ႀကိတ္လိမ့္မည္။ (ကမၻာ ၃း၁၅) ေျမြကို နတ္ဆိုးကို မေကာင္းဆိုး၀ါးကို မတရားမႈကို မယ္ေတာ္ဟာ အၿမဲဆန္႔က်င္တယ္။ တိုက္ခိုက္ေနတယ္။ မယ္ေတာ္ဟာ ေအာင္ျမင္ေနတယ္။

ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာတိုင္းေပၚမွာ တရားမွ်တဘို႔ ျမန္မာျပည္မွာ မွီ၀ဲေနထိုင္ စားေသာက္ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ မွ်မွ်တတ ျဖစ္ဘို႔ ျပတ္ျပတ္သားသာေၾကြးေၾကာ္ၾကရမယ္။

ဘယ္ေနရာမွာ တရားရမလဲ။

ပညာေရးက႑၊ က်န္းမာေရက႑၊ လူမႈေရး၊ စား၀တ္ေနထိုင္ေရး က႑မွာ ခရစ္ယာန္မ်ား ကက္သလစ္အသင္းေတာ္ႀကီး ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့တဲ့ သမိုင္းကို အသိအမွတ္ျပဳၾကရမယ္။ တရားသျဖင့္ ထုတ္ေဖၚၾကရမယ္။ သမိုင္းကို ေဖ်ာက္မပစ္ရဘူး။ အသင္းေတာ္ဟာ မိမိရဲ႕ သားေကာင္း၊ သမီးေကာင္းမ်ားကို အနစ္နာခံ ဆက္ကပ္ခဲ့တယ္။ ေထာင္ေသာင္းမက ညီအစ္ကိုေတြစီ ေရာက္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

အထူးသျဖင့္ ေ၀းလံတဲ့ ေခါင္းပါးတဲ့ေတာေတာင္ေဒသ တိုင္းရင္းသား ေတြအတြက္ ဆက္ကပ္ခဲ့တယ္။ ဒါကို ေမ့ေဖ်ာက္လို႔မရဘူး။

ဒါေပမဲ့ ဒို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးဟာ အတိတ္ေမ့တဲ့ေရာဂါ႐ွိတယ္။ အသင္း ေတာ္ႀကီးေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာကို အတိတ္ကို သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ခ်င္တယ္။ ဖုံးထား၀ွက္ထားခ်င္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ အေမွာင္ထုနဲ႔ဖိဆို႔ ထားတယ္။ အတိတ္ေမ့တဲ့ေရာဂါႀကီးကို ကုသၾကရမယ္။ ဒါမွပဲ တရားမယ္။ မွ်တယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕သမိုင္းအေမြအႏွစ္ကို မာနႀကီး၊ အထက္တီးဆန္တဲ့စိတ္၊ ၾကြား၀ါစိတ္ဓါတ္ အမႈအယာနဲ႔ေဆာက္တည္ တာမဟုတ္။ ေသနပ္လက္နက္နဲ႔လည္း မဟုတ္။ အႀကမ္းဖတ္ၿပီး ရတာလည္း မဟုတ္ပါ။

But through great faith that human beings are created in God’s image + they are owners of the inalienable rights.

ႀကီးမားေသာယုံၾကည္ျခင္းနဲ႔ေဆာက္ခဲ့တာ၊ လူတိုင္းဟာဘုရား႐ွင္ရဲ႕ သားသမီးမ်ားျဖစ္တယ္။ ဘုရားပုံသ႑႐ွိတယ္။ လူတိုင္းသူတိုင္းမွာ တူညီေသာ အခြင့္အေရး႐ွိတယ္ဆိုတာ ယုံၾကည္ၾကတယ္။

ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူ႔ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေတြကို အထူးသျဖင့္ အခြင့္ အေရးအနည္းဆုံးအသိုင္း၀ိုင္းမွာ သြားေရာက္ ဦးစားေပးကူညီခဲ့တယ္။

ရခိုင္ျပည္နဲ႔ သန္လ်င္ဘက္ကေန အသင္းေတာ္ႀကီး စေရာက္မ်ိဳးေစ့ လာႀကဲၿပီးေနာက္၊ အထူးသျဖင့္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၂၀၀)ေက်ာ္မွာ အထူးအပယ္၊ အေမ့ခံရတဲ့ေဒသေတြမွာ အဟုတ္နဲ႔တိုးတက္လာတယ္။

သမိုင္းတေလ်ာက္လုံး တခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသား အစုေတြ လူရာမ၀င္ သမိုင္းမ၀င္သလိုဘ၀ ခံစားခဲ့ရတယ္။ ေထာင္ေသာင္းမက ရာသီဥတု ဖီးစီးမႈနဲ႔ အသက္ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့တယ္။ သားသမီးေတြ ကိုလိုနီေခတ္မွာ လည္းပဲ အထီးက်န္ဘ၀နဲ႔ေနခဲ့ရတယ္။

ေအး ဒို႔ေ႐ွ႕က သာသနာျပဳမိခင္ႀကီး၊ ဖခင္ႀကီးေတြ ျပင္းထန္တဲ့ ျမစ္ေခ်ာင္းေတြကူး၊ အၾကင္နာမဲ့ေတာေတာင္ေတြျဖတ္ မိုင္ေပါင္းမ်ား စြာ အဆင္းရဲဆုံးထဲက အဆင္းရဲဆုံးသူေတြ ေတာေတာင္တန္းမွာ လူသူမေရာက္တဲ့ေနရာေတြ ေရာက္ခဲ့တယ္။

သခင္ေယဇူးရဲ႕ သတင္းေကာင္းကို ယူလာ႐ုံမက ပဌမဦးဆုံးစာအုပ္၊ ပဌမဆုံးစာသင္ေပးဘို႔ ဆရာ/မ ပဌမဆုံးစာသင္ေက်ာင္းေတြ ယူလာႏိုင္တယ္။

ဗမာစာေပ၊ ဗမာစကားပဲ၊ အထြက္ျမတ္ဆုံးျဖစ္ေစ ႐ွိေစရမယ္ဆိုတဲ့ အယူအဆထဲမွာ သာသနာျပဳေတြ ေမတၱတရားနဲ႔ ဆက္ကပ္ျခင္း အျပည့္၀နဲ႔ တိုင္းရင္းသားစာေပစကား၊ သဒၵါတည္ထြင္ခဲ့တယ္။ သတၱိ႐ွိတဲ့ အမ်ိဳးသား၊ သမီးေတြေၾကာင့္ ေတာင္ထိတ္မွာ ပညာအလင္းျဖစ္ေစတယ္။

ျမစ္၀ွမ္း၊ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသမွာလည္း ထိုနည္း၄င္းျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေန႔တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုေလေတြဟာ ကမၻာမွာ စာေပအတက္ဆုံးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒီေန႔ဒီရက္အေ၀းလံဆုံး၊ အဆင္းရဲဆုံးေဒသက ေက်ာင္းသား/သူ (၂)ေသာင္း(၃)ေသာင္းကို ေဘာ္ဒါအေဆာင္ေတြ ညေနစာသင္ခ်ိန္ေတြမွာ တယုတယ ေစာက္ေ႐ွာက္ေပးေနတယ္။ တျခားႏိုင္ငံဆိုရင္၊ ပညာေရးေတြဟာ အစိုးရရဲ႕တာ၀န္ လုပ္ငန္းျဖစ္တယ္။

ဒါေပမဲ့ အသင္းေတာ္ဟာ အခက္အခဲ စိန္ေခၚသံေတြၾကားထဲမွာ ေငြွေၾကးအကုန္အက်ခံ၊ ဆက္ကပ္တဲ့ အမ်ိဳးသား^သမီးေတြနဲ႔ သြားေရာက္ကူညီတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ခရစ္ယာန္မဟုတ္တဲ့ သားသမီးမ်ားျဖစ္တယ္။ နယ္စပ္ေတြမွာ အသင္းေတာ္ပဲပညာေရးကို လုံးလျပဳေပးေနတယ္။

၁၉၆၅ မတိုင္ခင္ စံျပစာသင္ေက်ာင္းေတြဟာ St. Paul De La Salle, St. John’s, Columbans အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕၊ အနယ္နယ္မွာ ႐ွိခဲ့တယ္။ ပညာ႐ွိပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေကာင္း၊ လူေတာ္ေတြ ေမြးဖြါးေပးခဲ့တယ္။ တိုင္းျပည္သာမက ႏိုင္ငံျခားႏိုင္ငံေတြမွာလဲပဲ ေပါက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ၀န္ႀကီးဦးေအာင္မင္း  သာသနာေက်ာင္းၿပီးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္တယ္။

ေ႐ွ႕ေရးမျမင္ပဲနဲ႔ အျမင္က်ဥ္း၊ အျမင္တိုၿပီး ေသနတ္နဲ႔ခ်ိန္ ေက်ာင္းေတြကို သိမ္းခဲ့တယ္။ ကိုလိုနီပညာေရး၊ ကြၽန္ပညာ၊ ကြၽန္စာဆိုၿပီးလုပ္ခဲ့တာ အခုေနာင္တရၾကရၿပီ။

ကိုယ္ဘာသာထဲသြင္းဘို႔အေရးထက္၊အသင္းေတာ္ႀကီးဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး  ေဆာက္တည္ေရးဘက္မွာ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့တယ္။

ဟို ႐ွင္ဘုရင္ႀကီးမ်ားလက္ထက္အခ်ိန္ကစၿပီး ေသနတ္၀န္ႀကီး၊ အေျမာက္၀န္ႀကီး၊ သစၥာ႐ွိတဲ့ သက္ေတာ္ေစာင့္၊ အင္ဂ်ီနီယာ၊ ဘုရင္မ်ားၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ျဖစ္လို႔ ဘုရင္ၾကည္လို႔လဲ ေျပာၾကတယ္။

“ႏွစ္ေပါင္း(၅၀၀)ႀကိဳးပန္းခဲ့တာ ဘာဆုလာဒ္မ်ားရေတာ္မူပါသလဲ။”

The breast that fed the child was cut down mercilessly.

ကေလးကို ႏို႔တိုက္ေပးတဲ့ ရင္သားဟာ အၾကင္နာမဲ့လွီးျဖတ္ခံရတယ္တဲ့။

ေက်ာင္းေတြကို သိမ္းလုယူတယ္။ ဘုရားေက်ာင္းနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြ ေျမေနရာပါယူတယ္။ အခုေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကုမၼဏီေတြကို ေရာင္းပစ္တယ္။ သူတို႔ကေတာ့ ေဌးၾကအုံးမယ္။ ငါတို႔ကေတာ့ မြဲၾကအုံးမယ္။ ဖြတ္ေပၚျပာပုံျဖစ္မွာ။

သမိုင္းဟာ တရားမွ်တျခင္းကိုရဘို႔ ဟစ္ေၾကာ္ေနတယ္။ ဘယ္သူက၊ အ႐ႈံးသမားလဲ။ အသင္းေတာ္မဟုတ္ဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္သူ^ျပည္သားေတြက အ႐ႈံးသမားမ်ားျဖစ္တယ္။

မ်ိဳးဆက္ ၃-၄ဆက္ လူငယ္မ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္တဲ့ quality education မရ႐ွိၾကဘူး။ ပညာမတတ္ပဲနဲ႔ ဒို႔ရဲ႕လူငယ္ေယာက္က်ား၊ မိန္းကေလးေတြ ဒီေခတ္သစ္ရဲ႕ ကြၽန္ဘ၀ေရာက္႐ွိၿပီး၊ မေလး၊ ယိုးဒယားမ်ားမွာ ႐ုန္းကန္ေနရတယ္။ မသိမသာနဲ႔ လူမ်ိဳးတုံးေအာင္ မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ခံရတာ ဘာေၾကာင့္လဲ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလး၊ငါး၊ ေျခာက္ဆယ္အတြင္း အျမင္က်ဥ္းတဲ့ အေမွ်ာ္အျမင္နည္းတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ စနစ္ေၾကာင့္မို႔။ တမ်ိဳးတဖုံအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား မ႐ွိခဲ့တဲ့အတြက္ျဖစ္တယ္။

ဒို႔ယုံၾကည္တယ္။ ဘုရားသခင္ဟာ တရားမွ်တမႈျပန္ေပးမယ္။

မာေတဦးက်မ္းထဲမွာ ၁၂း၂၀ မွာ ေဟ႐ွာယ က်မ္းကို ကိုးကားထားတယ္။ နင္းနယ္လ်က္႐ွိေသာ က်ဴပင္ကိုမခ်ိဳး။ မီးခိုးမ်ားေသာမီးစာကိုမသတ္။ တရားသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းသို႔ေရာက္မည္ အေၾကာင္းစီရင္လိမ့္မည္။

ဘုရားသခင္ တရားမွ်တျခင္းကို စီစဥ္ေပးမယ္။ သမိုင္းမိခင္၊ ဒို႔အားလုံးမိခင္၊ လူမ်ိဳးမေ႐ြး ဘာသာမေ႐ြး မိခင္ဟာ ဒို႔အားလုံး သားသမီးမ်ားကို ေအာင္ပြဲရသည္အထိ ေစာင့္မလိမ့္မယ္။

ဒီေန႔ က်ိဳင္းတုံသြားရင္ ေနာင္ကန္႐ြာေလး႐ွိ္တယ္။ ကံဆိုးခဲ့တဲ့႐ြာ။ နူနာေရာဂါ႐ွိတဲ့လူေတြ အပယ္က်တဲ့ေနရာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ပစ္ပုံထား လူမဟုတ္တဲ့သူေတြဆိုၿပီး ဒါဏ္ခတ္ထားတယ္။  ေနရာအိမ္အလုခံရတယ္။ ေဆးလုံလုံေလာက္ေလာက္မရွိ အိမ္ထဲေသၾက။ မိသားစုမ်ားကေတာင္ စြန္႔ထားတယ္။

ဒီေန႔ ေနာင္ကန္သြားၾကည့္။ ေမတၱာဂ႐ုဏာနဲ႔ သာသနာနဲ႔ Sisters of Charity ေတြက ေစာင့္ေ႐ွာက္ထားတယ္။ လူသား ပီပီ၊ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိ႐ွိနဲ႔ေနႏိုင္တယ္။

– ေတာင္ႀကီးဘုရားျဖဴသြား၊ ရာေက်ာ္ ဒုကိၡတေတြ ၿပဳံးၿပဳံး႐ႊင္႐ႊင္ ျပျပနဲ႔ေနၾက။ မိသားစုကေတာင္စြန္႔ပစ္ထားတယ္။ ဘုရား႐ွင္ရဲ႕ သားသမီးမ်ား အေနနဲ႔အၾကည့္အ႐ႈခံစားၾကရတယ္။

– ဘိုးဘြားရိပ္သာ၊ သိမ္ျဖဴလမ္းၾကည့္ၾကည့္၊ HIV-AIDS ေ၀ဒနာခံစားရသူမ်ားကို သာသနာၾကည့္႐ႈေပးၿပီး သူတို႔တေတြ ေနရာအိမ္ရတယ္။ အစားအစာရတယ္။ ေမတၱာရတယ္။ သိကၡာနဲ႔ေနရတယ္။ သိကၡာနဲ႔ေသရတယ္။

ဒါဟာျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားေတြ အခ်ိဳ႔လူရယ္လို႔ေတာင္ အသိအမွတ္အျပဳမခံရဘူး။ အသင္းေတာ္က ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးတယ္။ လြတ္လပ္ေရးမရခင္ အခ်ိန္တုံးကေရာ ေခါင္းပါးေ၀းလံတဲ့ ေနရာေတြမွာ ေဆးခန္းေတြဖြင့္ ေပးတယ္။ ငွက္ဖ်ားေရာ၊ ၀မ္းေရာဂါသည္မ်ားကယ္ခဲ့တယ္။ ခရစ္ယာန္ေဆးခန္း၊ ဘာသာ၊သူနာျပဳေတြေၾကာင့္မို႔ မိခင္မ်ား၊ ခေလးမ်ား အသက္ကို ကယ္ဆယ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

ဒုကၡခံစားရတဲ့သူေတြရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲမွာ အသင္းေတာ္ရဲ႕ ေမတၱာ ေစတနာကို ေမ့လို႔မရပါဘူး။ ဒါေတြကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မသိတာလည္းပါတယ္။ မသိ ဟန္ေဆာင္တာလဲပါတယ္။ မသိခ်င္တာလည္းပါတယ္။ ကက္သလစ္နဲ႔ ကက္တလက္ ဘယ္လိုကြာလဲ၊ မသိဘူး။

ျမန္မာဂ႐ုဏာလုပ္ငန္း၊ ဗဟိုနဲ႔ သာသနာ ၁၆-ခုမွ ေထာင္ေသာင္း မက ကူညီေနတယ္။ Nargis အခ်ိန္ ေသာင္း၊သိန္းမက ကယ္ခဲ့တယ္။ အမ်ားပိုင္က ခရစ္ယာန္မ်ားမဟုတ္ပါဘူး။ ဒို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဒုကၡခံ သူတိုင္း အကူအညီလိုအပ္သူတိုင္းစီကို ေရာက္ဖို႔ျဖစ္တယ္။

– ဘယ္သူက ေ႐ွ႕ကေန ကို႔လို႔ကန္႔လန္႔လုပ္ေနတာလဲ။

သူတို႔ေလ။  လူတိုင္းသိပါတယ္။

အသင္းေတာ္သည္ ေခတ္အဆက္ဆက္နဲ႔ အခုအခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေတာ္ ေဆာက္တည္ေရး တိုးတက္ေရး၊ တိုးတက္ေရးမွာ ေလးေလးနက္နက္ ပါ၀င္ေနတယ္ဆိုတာ တိုင္းသူျပည္သား ကိုးကြယ္ဘာသာတိုင္း၊ လူမ်ိဳးတိုင္း သိဘို႔အသိအမွတ္ျပဳဘို႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီး “ႀကီးျမတ္ေသာ သူသည္ အံ့ဘြယ္ရာျပဳလုပ္ေတာ္မူၿပီ။ ကိုယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္သည္ မြန္ျမတ္ပါ၏။”

ကေလးတစ္ေယာက္္ ေမွာက္လ်က္လဲက်ေတာ့ အေမလို႔ ေအာ္ေခၚ တယ္။ လူငယ္တစ္ေယာက္ ေလာကႀကီးထဲမွာ လမ္းေပ်ာက္ေတာ့ အေမ့အိမ္ျပန္ခ်င္တယ္ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အေ၀းမွာ တာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ရင္း အားငယ္လာေတာ့ အေမ့အရိပ္ကို ျပန္ခိုခ်င္ လာတယ္။ အသက္ေတြဘယ္ေလာက္ႀကီးႀကီး အေမ့ကို တမ္းတမိ လိုက္ၿပီဆိုရင္ ျပန္ငယ္သြားသလိုခံစားရတယ္။ လူတိုင္းရဲ႕ ႏွလံုးသားမွာ ]]အေမ}} ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး သိမ္းထားၾကတယ္။ ]]အေမ}} ဆိုတဲ့စကားလံုးက လူတိုင္းကို ထူးျခားတဲ့ႏူးညံ႕ သိမ္ေမြ႕ျခင္း တစ္ခုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးတယ္။

ဆရာေတာ္႐ြာျပန္ခ်င္တယ္။ ေအာ္အေမမ႐ွိေတာ့ပါလား။ အေမ႐ွိရင္ ေကာင္းမွာပဲ။ ကိုယ္က ေသခါနီးေတာင္ေရာက္ေနၿပီ။ အေမကို တမ္းတတုံးပါပဲ။ အဆိုေတာ္ ထြန္းထြန္းရဲ႕ အေမ့အတြက္သီခ်င္းတပုဒ္ အေမ့ရင္ခြင္ထဲမွာဆို ေပ်ာ္စရာအျပည့္၊ အေမ့ဥယ်ာဥ္မွာ ကြၽန္ေတာ္ဟာ ပန္းတပင္ပါပဲ။ အေမ့ရင္ခြင္အစားမထိုးႏိုင္။ အေမရင္ခြင္ပဲ သံမဏိ စည္း႐ုံး၊ သားရဲနားခိုရာ ထာ၀ရအရိပ္ အစားမထိုးႏိုင္တဲ့ အေမ့ရင္ ခြင္ပဲ။

ေလာကအေမ ဒီေလာက္ျဖစ္ရင္ေကာင္းကင္အေမေကာ၊

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးနီးပါး ပူပန္စရာေတြ ေသာကေတြရင္မွာပိုက္ၿပီး ဒီကိုေရာက္လာၾကတယ္။  ေခတ္ကလည္း ဘာျဖစ္လာမယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းရခက္၊ ႏိုင္ငံေရးကလည္း ဘာေတြ ဆက္ျဖစ္မယ္မသိရ။ အေျခခံဥပေဒကိုျပင္မွျဖစ္မယ္ဆိုတဲ့အသံေတြရွိသလို မျပင္ခ်င္ဘူး ဆိုတဲ့ လူတစ္စုကလည္း ဆူညံဆူညံလုပ္ျပန္တယ္။ ၅၉(စ) မျပင္ သူမ်ားဟာ NLD အႏိုင္ရမွာစိုးရိမ္။

၀န္ထမ္းေတြရဲ႕လစာတိုးမယ္လို႔ အသံထြက္လာေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ကလည္း ညာသံေပးၿပီး ထခုန္ျပန္ေရာ။ ေျမေတြကိုလည္း ဟိုကသိမ္း၊ ဒီကသိမ္းနဲ႔ အိမ္ေဆာက္တာေတာင္ အုတ္ျမစ္မခ်ရဲဘဲ အိမ္တိုင္ေတြကို ဘီးတပ္ထားရလိုျဖစ္ေနၿပီ။ … က်ဴးေက်ာ္ေျမဆိုရင္ အခ်ိန္မေရြး ဖယ္ေပးရမွာကိုး။ ဒလ႐ွိႏွစ္႐ွည္က်ဴးေက်ာ္အိမ္ယာမ်ား ဖယ္ေပးရ တြံေတး။ ပရိပကၡၾကား ေသာကမီး၊ အမုန္းမီးမ်ား ေလာင္ၿမိဳက္ေနဆဲ။ ဒီလိုအပူမ်ားစြာနဲ႕ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအေမရွိရာကို ေျပးလာၾကတယ္။ ျပႆနာေတြအားလံုးရဲ႕ အေျဖကို မရဘူးဆိုရင္ ေတာင္ စိတ္ႏွလံုး ထဲမွာ ဒါေတြကို ရင္ဆိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ေမ့ေမ့ရဲ႕ အားမာန္ေတြ ရရွိၾကမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေညာင္ေလးပင္မယ္ေတာ္ဟာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ လုဒယ္ၿမိဳ႕မွာ ထင္ရွား ျပခဲ့တဲ့ မယ္ေတာ္ပဲျဖစ္တယ္။ လုဒယ္ၿမိဳ႕မွာ ေန႔စဥ္ဘုရားဖူးေပါင္း ေထာင္ေသာင္းခ်ီၿပီးရွိတယ္။ အမ်ားပိုင္းက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လံုး၀မရွိတဲ့ လူနာေတြပဲျဖစ္တယ္။ သက္ႀကီးရြယ္အို နာတာရွည္ေရာဂါသည္ေတြ ရွိသလို၊ ေမြးကတည္းက ေရာဂါစြဲကပ္လာတဲ့ကေလးေတြ၊ ဥာဏ္ရည္ မမွီတဲ့ကေလးေတြ။သူတို႕ကို ေမးၾကည့္ေတာ့ ေရာဂါမေပ်ာက္ကင္းေပမဲ့ ဒီေနရာမွာ လာဆုေတာင္းၿပီးရင္စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။

ေသရမယ္ဆိုရင္လည္း ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ေသျခင္းကိုရင္ဆိုင္မယ္ဆိုတဲ့ ခြန္အားေတြရတယ္လို႔ ေျဖၾကတယ္။

ဒီေန႔ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားက ဘာကိုမွ စိတ္ခ်လက္ခ် ေမွ်ာ္လင့္လို႔မရႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ေနတယ္။ သတင္းစာေတြ ဂ်ာနယ္ေတြ ဖတ္ၾကည့္လိုက္ရင္ ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြက ေက်နပ္ေလာက္တဲ့ အေျဖမထြက္ဘူး။ လယ္သမားေတြရဲ႕ ေျမေတြကို မတရားသိမ္းထားတာေတြကိုလည္း အခုထိမေျဖရွင္းႏိုင္ဘူး။ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားဖို႔ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံကို ျပင္ဆင္ရမယ္ဆိုတဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလည္း လ်စ္လ်ဴရႈခံရတယ္။ လူမ်ိဳးစုေတြ၊ ဘာသာ ေရးယံုၾကည္မႈေတြကို အေျချပဳၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈေတြကလည္း မၾကာခဏေပၚလာတတ္ျပန္တယ္။  ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္မယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုေန႔စဥ္ေျခာက္လွန္႔ေနတယ္။ ဒီလို အေျခေန ဒီလိုအခ်ိန္အခါမွာ ဘာကိုေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ရဲရင့္ၾကရမွာလဲ။ စိတ္ညစ္ခ်င္စရာ၊ စိတ္ပ်က္ခ်င္စရာေတြသာ ျပည့္ေနေတာ့၊ ေသြးပ်က္ ခ်င္လာတယ္၊ စိတ္ေခ်ာက္ျခားလာတယ္။ ဘာလုပ္လို႔ ဘာကိုင္ရ မွန္းမသိျဖစ္ေနေပမယ့္ အခုလို “အေမ” လို႔ေအာ္ၿပီးမယ္ေတာ္ရွိရာကို လာၾကတယ္။ မယ္ေတာ္ဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တစ္ဦးစီအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ခြန္အားေတြ၊ အားမာန္ေတြကိုျဖည့္ေပးပါလိမ့္မယ္။

မယ္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ဒီလိုဒုကၡေတြ အခက္အခဲေတြကို ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ႀကံဳခဲ႔ၿပီးပါၿပီ။ အိမ္ယာမဲ့ ဘ၀နဲ႕ သားေတာ္ကို ေမြးဖြါးခဲ့ရတယ္။ လက္လုပ္လက္စားဘ၀နဲ႔ မိသားစုရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ ရတယ္။ အျပစ္မဲ့တဲ့သားေတာ္ကို ရက္စက္စြာ ဖမ္းစီးသတ္ျဖတ္တာကို လက္မႈိင္ခ်ၿပီး အားကိုးရာမဲ့စြာ ငိုေၾကြးခဲ့ရတယ္။ အျပစ္မဲ့တဲ့ သူမရဲ႕ႏွလံုးသားကို လွံနဲ႔ထိုးေဖါက္ျခင္းခံထားရတဲ့အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ နာက်င္မႈေ၀ဒနာေတြကို မွ်ေ၀ခံစားႏိုင္တဲ့မယ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ဆင္းရဲျခင္းထဲကေန သူတပါးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ေပးဖို႔ သတိရခဲ့တယ္။ ဧလိဇဘက္ဆီကို အေျပးသြားကူခဲ့တယ္၊ စပ်စ္ရည္ ျပတ္သြားတဲ့ မဂၤလာေဆာင္ပြဲကို အလိုက္သိစြာကူညီခဲ့တယ္။ ေခတ္ အဆက္ဆက္မွာ လူေတြရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြထဲကို မယ္ေတာ္ဟာ တိုးၿပီး၀င္ခဲ့တယ္။ လူေတြလိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မယ္ေတာ္ ၀င္ေရာက္ ကူညီခဲ့တယ္ ဂြါတာလုေပမယ္ေတာ္၊ ဖာတီမာမယ္ေတာ္၊ လုဒ္မယ္ေတာ္ ထင္ရွားျပခဲ့တဲ့ အခ်ိန္တိုင္းမွာ လူသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကို ကူညီျဖည့္ဆီး ေပးခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔နဲ႔ အတူတူ ၀မ္းနည္းတယ္။ ကြၽႏု္ပ္တို႔နဲ႔အတူတူ မ်က္ရည္ က်တယ္။ ငိုတယ္။

လိုအပ္ေနသူကို ကူညီဖို႔၊ အားငယ္သူကို အားေပးဖို႔ ဆိုတာ မယ္ေတာ္ရဲ႕အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ဘုရားသခင္ရဲ႕ အလိုေတာ္လည္း ျဖစ္တယ္။ အသင္းေတာ္ရဲ႕လုပ္ငန္းလည္းျဖစ္တယ္။

အသင္းေတာ္ရဲ႕ ေကာင္းသတင္းကို ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ဆက္ၿပီး လက္ဆင့္ ကမ္း ၾကရပါလိမ့္မယ္။ သတင္းေကာင္းကို ေဟာေျပာသူျဖစ္တာ တင္မကဘဲ “မိမိကိုယ္တိုင္က သတင္းေကာင္းျဖစ္ပါေစ”။ ေကာင္းတဲ့ ခရစ္ယာန္ တစ္ဦးဟာ ေလာကရဲ႕ အလင္း၊ ကမၻာေျမအတြက္ ဆားျဖစ္တယ္ ဆိုတာ မိမိရဲ႕ ရွင္သန္ျခင္းဟာ တစ္ပါးသူအေပၚမွာ တစ္စံုတစ္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီသက္ေရာက္ ျခင္းအက်ိဳးဟာ ေကာင္းေသာအက်ိဳးျဖစ္ပါေစ။

အာလုံးအေပၚ ဘုရား႐ွင္ေကာင္းႀကီးေပးပါေစ။

Recent Sermon

ardinal Charles Bo’s (Finally, the patient shells can spread.)

Download

CBCM

Map of Archdiocese(YGN)